Home » Wzg Rza Bukowe: Jezioro Szmaragdowe, Puszcza Bukowa, Szlak Nadodrza Ski, Rezerwat Przyrody Buczynowe W Wozy, Szlak G Rski Na Bukowiec by Source Wikipedia
Wzg Rza Bukowe: Jezioro Szmaragdowe, Puszcza Bukowa, Szlak Nadodrza Ski, Rezerwat Przyrody Buczynowe W Wozy, Szlak G Rski Na Bukowiec Source Wikipedia

Wzg Rza Bukowe: Jezioro Szmaragdowe, Puszcza Bukowa, Szlak Nadodrza Ski, Rezerwat Przyrody Buczynowe W Wozy, Szlak G Rski Na Bukowiec

Source Wikipedia

Published August 2nd 2011
ISBN : 9781232668466
Paperback
26 pages
Enter the sum

 About the Book 

?r d?o: Wikipedia. Strony: 24. Rozdzia?y: Jezioro Szmaragdowe, Puszcza Bukowa, Szlak Nadodrza?ski, Rezerwat przyrody Buczynowe W?wozy, Szlak G rski na Bukowiec, Rezerwat przyrody Trawiasta Buczyna, RTCN Ko?owo, Szczeci?ski Park Krajobrazowy PuszczaMore?r d?o: Wikipedia. Strony: 24. Rozdzia?y: Jezioro Szmaragdowe, Puszcza Bukowa, Szlak Nadodrza?ski, Rezerwat przyrody Buczynowe W?wozy, Szlak G rski na Bukowiec, Rezerwat przyrody Trawiasta Buczyna, RTCN Ko?owo, Szczeci?ski Park Krajobrazowy Puszcza Bukowa, Szwedzki M?yn, Zgni?y Grzyb, Ko wko, Wielecki Staw, Chojn wka, Chojna, Rudzianka, Pomnik Carla Ludwiga Gen, Glinna Wielka, K?obucki Potok, Rezerwat przyrody Osetno, G?az Gro?skiego, Jezioro Binowskie, Nied?wiedzianka, Widok, Oczko Marzanny, Wzg rze Bombardier w, Wzg rze Akademickie, ?mierdnicki Potok, Lisi Potok, Pomnik Albrechta Rudelsdorffa, Uroczysko Mosty, Piaseczna G ra, Lisie Stawki, Nowy Staw, Brama Czw jdzi?skiego, W wka, Jezioro Rybne, S?upienica, Utrata, Lisica, Plebanka, Krzekna, Suchy Potok, Jeziorna, Leniwka, S?oneczny Potok, Su?ta?ska Woda, M?yn wka, Grodarz, Wyciek, Ma?y Potok, Szmaragdowa Topiel, Stronia, Dobropolskie ?r d?o, Diabelnica, Zielona Dolina, Wielki Moczar, Surowizna. Fragment: Jezioro Szmaragdowe - (do 1945 niem.: Herta See, Kreide See) - sztuczne jezioro po?o?one na osiedlu Szczecina - Zdrojach na obszarze Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa.Zawdzi?cza sw? nazw? charakterystycznemu zabarwieniu wody (skutek zawarto?ci w?glanu wapnia). Jezioro powsta?o w wyrobisku dawnej kopalni kredy (porwak lodowcowy), eksploatowanej przez, powsta w 1862 roku, poblisk? fabryk? cementu portlandzkiego Stern. 16 lipca 1925 roku kopalnia Katharinen Kreidegrube zosta?a zalana przez wod? wybijaj?c? z po?udniowej ?ciany wyrobiska. Wszyscy z wcze?nie pracuj?cych robotnik w zdo?ali si? uratowa?. Na dnie jeziora wci znajduj? si? pozosta?o?ci g rniczych maszyn i urz?dze?. Nieopodal za? jego brzegu wznosi si? betonowy mostek, pozosta?o po torowisku wywo cej urobek kolejki. Wylew nast?pi? spod wysokiej (ok. 50 m) pionowej ?ciany margli. czy si? z tym legenda miejscowa: ju? od chwili uruchomienia pierwszych kopal? w okolicy, na pocz?tku XIV w., grasowa? w nich chciwy i z?o?liwy duch zwany Skarb...